ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษา

 1. คุณสุพัตรา วู (หลิว) จากประเทศใต้หวัน สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมอบรมธรรมะเด็กดอย
 2. คุณสุรัตน์  รุจิระศักดิ์  สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเลและกิจกรรมอื่น ๆ
 3. คุณสาวิตรี บิณฑสันต์ สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 4. คุณศุภชย รินสม (พี่ป้อม) สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 5. คุณสุทธิกุล พวงมะลิ (พี่โอ) สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 6. คุณสุเมธ เขตคีรี (คุณเคน) สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 7. ร้านบ้านนาโซลาร์แพค สนับสนุนกิจกรรมทุนการศึกษาเด็กดอย
 8. คุณจีรวัสส์ พินทุพันธุ์ (จี) www.mod-ed-3d.com
 9. อาจารย์เดชรัตน์ ไตรโภค เจ้าของเว็บไซต์ oho888.com สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กเด็กดอย
 10. ครูอาสารุ่น 1 ปลายฝนที่สันเขื่อน สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 11. ครูอาสารุ่น 2 หุบเขาขุนน้ำแม่ฝางหลวง สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 12. คุณพิมพา  จิวะพรทิพย์ (VIV Interchem col.,ltd) ปรับปรุงห้องน้ำ ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง
 13. ผู้ใหญ่ใจดีจาก VIV กล้วยน้ำไท, พี่เต่า พี่มด, คุณนัฐ, คุณอุ้ม, คุณปุ๋ม, คุณจิมมี่ ปรับปรุงห้องน้ำ ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง
 14. พี่ตุ่ม แผนก Check-Up โรงพยาบาลพญาไท ๒ สนับสนุนเครื่องเขียนเป็นประจำทุกปี
 15. ครูอาสารุ่น บุกเบิกอมก๋อย 3-6 ธันวาคม 53 บริจาคสนับสนุนค่ายอบรมธรรมสัญจรเด็กชาวไทยภูเขา 11,409 บาท
 16. คุณภีม ชัชชญา บริจาคสมทบกิจกรรม อบรรมธรรมสัญจร 3,000 บาท
 17. คุณปวีณา ชีวะผลาบูรณ์ บริจาคสมทบกิจกรรม อบรรมธรรมสัญจร 5,000 บาท
 18. คุณอัจฉรา พุทธารี บริจากสมทบกิจกรรม อบรรมธรรมสัญจร 2,000 บาท
 19. คุณนิติธร อึ้งสุวานิช ครูอาสารุ่น ๒ หุบเขาขุนน้ำ สมทบกิจกรรม บ้านดิน 990 บาท
 20. ครูแอมรุ่น ๒ (คุณหธัญญา ทานา) มอบเงินซื้อเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2010 ใช้ในงาน 4dekdoi
 21. คุณฐิติมา เพชรนันท์ มอบเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2260 ใช้ใน ศศช.กลุ่มแม่ฮอง
 22. ครูกอล์ฟ (คุณอลิสา งามรัตนกุล และเพื่อน ๆ ผู้ใหญ่ใจดี) บริจาค 3,600 บาท
 23. คุณหลิว ผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศใต้หวัน สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กดอย, และกิจกรรมต่าง ๆ

ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมสนับสนุนสร้างห้องน้ำบ้านแม่ฮองกลาง

รวมเิงินสมทบสร้างห้องน้ำ เป็นเงิน 26,709 บาท ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้ห้องน้ำจำนวนทั้งหมด 9 ห้องดังต่อไปนี้

 1. ห้องน้ำนักเรียน ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง จำนวน 2 ห้อง (ผนังติดกัน)
 2. ห้องน้ำนักเรียน ศศช.บ้านแม่เกิบ จำนวน 1 ห้อง
 3. ห้องน้ำชุมชนบ้านแม่ฮองกลางจำนวน 6 ห้อง

ภาพกิจกรรมการสร้างห้องน้ำ ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง และชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.