ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษา

 1. คุณสุพัตรา วู (หลิว) จากประเทศใต้หวัน สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมอบรมธรรมะเด็กดอย
 2. คุณสุรัตน์  รุจิระศักดิ์  สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเลและกิจกรรมอื่น ๆ
 3. คุณสาวิตรี บิณฑสันต์ สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 4. คุณศุภชย รินสม (พี่ป้อม) สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 5. คุณสุทธิกุล พวงมะลิ (พี่โอ) สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 6. คุณสุเมธ เขตคีรี (คุณเคน) สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 7. ร้านบ้านนาโซลาร์แพค สนับสนุนกิจกรรมทุนการศึกษาเด็กดอย
 8. คุณจีรวัสส์ พินทุพันธุ์ (จี) www.mod-ed-3d.com
 9. อาจารย์เดชรัตน์ ไตรโภค เจ้าของเว็บไซต์ oho888.com สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กเด็กดอย
 10. ครูอาสารุ่น 1 ปลายฝนที่สันเขื่อน สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 11. ครูอาสารุ่น 2 หุบเขาขุนน้ำแม่ฝางหลวง สนับสนุนกิจกรรมพาน้องเด็กดอยเที่ยวทะเล
 12. คุณพิมพา  จิวะพรทิพย์ (VIV Interchem col.,ltd) ปรับปรุงห้องน้ำ ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง
 13. ผู้ใหญ่ใจดีจาก VIV กล้วยน้ำไท, พี่เต่า พี่มด, คุณนัฐ, คุณอุ้ม, คุณปุ๋ม, คุณจิมมี่ ปรับปรุงห้องน้ำ ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง
 14. พี่ตุ่ม แผนก Check-Up โรงพยาบาลพญาไท ๒ สนับสนุนเครื่องเขียนเป็นประจำทุกปี
 15. ครูอาสารุ่น บุกเบิกอมก๋อย 3-6 ธันวาคม 53 บริจาคสนับสนุนค่ายอบรมธรรมสัญจรเด็กชาวไทยภูเขา 11,409 บาท
 16. คุณภีม ชัชชญา บริจาคสมทบกิจกรรม อบรรมธรรมสัญจร 3,000 บาท
 17. คุณปวีณา ชีวะผลาบูรณ์ บริจาคสมทบกิจกรรม อบรรมธรรมสัญจร 5,000 บาท
 18. คุณอัจฉรา พุทธารี บริจากสมทบกิจกรรม อบรรมธรรมสัญจร 2,000 บาท
 19. คุณนิติธร อึ้งสุวานิช ครูอาสารุ่น ๒ หุบเขาขุนน้ำ สมทบกิจกรรม บ้านดิน 990 บาท
 20. ครูแอมรุ่น ๒ (คุณหธัญญา ทานา) มอบเงินซื้อเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2010 ใช้ในงาน 4dekdoi
 21. คุณฐิติมา เพชรนันท์ มอบเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2260 ใช้ใน ศศช.กลุ่มแม่ฮอง
 22. ครูกอล์ฟ (คุณอลิสา งามรัตนกุล และเพื่อน ๆ ผู้ใหญ่ใจดี) บริจาค 3,600 บาท
 23. คุณหลิว ผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศใต้หวัน สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กดอย, และกิจกรรมต่าง ๆ

ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมสนับสนุนสร้างห้องน้ำบ้านแม่ฮองกลาง

รวมเิงินสมทบสร้างห้องน้ำ เป็นเงิน 26,709 บาท ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้ห้องน้ำจำนวนทั้งหมด 9 ห้องดังต่อไปนี้

 1. ห้องน้ำนักเรียน ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง จำนวน 2 ห้อง (ผนังติดกัน)
 2. ห้องน้ำนักเรียน ศศช.บ้านแม่เกิบ จำนวน 1 ห้อง
 3. ห้องน้ำชุมชนบ้านแม่ฮองกลางจำนวน 6 ห้อง

ภาพกิจกรรมการสร้างห้องน้ำ ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง และชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง

2 Comments

 1. หญิง

  หนูอยากเรียนหนังสือ เพราะตอนนี้หนูไม่ได้เรียนหนูต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ตอนนี้หนูอายุแค่ 13เอง หนูเรียนถึงชั้น ป.6 หนูก็ออกจากโรงเรียน อีกอย่างหนูไม่ใช่คนไทย แต่หนูมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เล็กแล้ว หนูอยากเป็นคนไทยและอยากเรียนหนังสือ ขอความเมตตากรุณาช่วยแนะนำแนวทางให้หนูด้วยนะคะ

 2. admin

  ตอบคำถามของน้องหญิง ต้องขออภัยที่ตอบล่าช้า

  ปัญหาของหนู เป็นเรื่องใหญ่ แต่มีทางออก
  ศึกษาข้อมูลได้จากที่ http://www.4dekdoi.com/forum/index.php?topic=70.0

  สรุปคือ

  เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
  หมายถึง เด็กที่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง สัญชาติ วัน เดือน ปีเกิด และถิ่นที่อยู่ ที่ทางราชการออกให้ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กที่ติดตามผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ หรือเด็กด้อยโอกาส กลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ในลักษณะเดียวกัน

  เด็กที่ไม่มัสัญชาติไทย
  หมายถึง เด็กที่ไม่มีสูติบัตรและทะเบียนบ้านของบุคคลที่มีสัญชาติไทย (ท.ร.14) หรือมีทะเบียนประวัติของชนกลุ่มน้อย, ทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้าน, บัตรประจำตัวชนกลุ่มน้อย หรือหนังสือรับรองการเกิดที่ทางราชการออกให้และเอกสารอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

  หลักเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา
  ในกรณีของเด็กซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเอกสารทะเบียนประวัติของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ เมื่ออายุครบเกณฑ์สถาบันการศึกษาจะต้องรับเข้าศึกษา ดังนี้
  1. บุตรชาวเขา บุตรชาวลาว ผู้อพยพชื้อสายไทยจากเกาะกง กัมพูชา เนปาลอพยพ ญวนอพยพ บุตรอดีตทหารจีนคณะชาติจีนฮ่ออพยพ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ศึกษาได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
  2. ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ให้ศึกษาได้ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ

Comments are closed.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.