ตารางกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม 4 วัน 3 คืน 

06.00 – 09.00 ครูอาสาเดินทางโดยรถโดยสารเมื่อมาถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (รถทัวร์จากกรุงเทพฯเข้าไม่ถึงอมก๋อย) สามารถรับประทานอาหารเช้าและหาซื้อของไปฝากน้อง ๆ ได้ที่อำเภอฮอด หลังจากนั้นทยอยเดินทางเข้าอำเภออมก๋อย ด้วยรถโดยสานสองแถว มีรถออกทุกชั่วโมง ระยะทางจากฮอดมาอมก๋อย 90 กิโลเมตร รถเมล์รอบเช้าจากเชียงใหม่จะมาถึงฮอดเวลาประมาณ 10.30 ควรเป็นรอบสุดท้ายที่ออกเดินทางจากอำเภอฮอดเข้าอมก๋อย เพราะเดินทาง 2 ชั่วโมง

วันที่ 1 ของกิจกรรม แนะนำตัวและพื้นที่ ครูอาสาเดินทางถึงอำเภออมก๋อย
12.30 – 13.00 จุดนัดพบอมก๋อย เก็บสัมภาระที่ศาลาหน้าศูนย์ ICT เทศบาลตำบลอมก๋อย
13.00 – 13.30 แนะพื้นที่ แนะนำตัว อาสาสมัครทำความรู้จักกัน
13.30 – 17.30 เดินทางเข้าพื้นที่ จากอำเภออมก๋อย 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง
18.00 – 20.00 อาหารเย็นร่วมด้วยช่วยกันทำ/ทานข้าวกับเจ้าบ้าน/ทำความรู้จักเด็ก ๆ และเจ้าบ้าน

วันที่ 2 ของกิจกรรม วันแห่งการให้ด้วยการเป็นครู ทำกิจกรรมที่ศูนย์การเรียน
08.30 – 09.00 เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมนักเรียน
09.00 – 11.30 ครูอาสาแบ่งกลุ่มสอนเด็ก ๆ ตามกิจกรรมที่ได้เตรียมมา (วาดรูป, เรียนในธรรมชาติ, ภาษาอังกฤษ)
11.30 – 13.00 ทำอาหารกลางวันให้นักเรียน (ครูอาสารับประทานอาหารที่บ้านพักร่วมกับเจ้าบ้าน)
13.00 – 16.00 ครูอาสาแบ่งทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนและศูนย์การเรียน

วันที่ 3 ของกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตและชุมชน
08.00 – 15.00 เดินทางไปน้ำตก-ถ้ำผาผึ้ง ห่างจากหมู่บ้าน 3 กิโลเมตร อาหารเที่ยงเตรียมไปจากบ้านพัก
15.00 – 17.00 เดินทางกลับหมู่บ้าน/พักผ่อนตามอัธยาศัย / อาหารเย็นที่บ้านพัก
19.00 – 20.00 เสวนารอบกองไฟ กับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

วันที่ 4 ของกิจกรรม วันแห่งการร่ำลาอาลัย เดินทางออกจากหมู่บ้าน เวลา 08.00 น.
07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ/ลาเจ้าบ้าน/ลาเด็ก ๆ
08.00 – 13.00 เดินทางออกจากหมู่บ้าน โดยรถที่เตรียมไว้
13.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน (บริการตัวเอง/ตามอัธยาศัย)
14.00 ส่งครูอาสาขึ้นรถเมล์โดยสารเพื่อไปอำเภอฮอด/เชียงใหม่/เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

รายละเอียดกิจกรรมวันเด็ก 4 วัน 3 คืน (วันเด็กเด็กดอย) 

ตารางกิจกรรม 
วันที่ 1 ของกิจกรรม 
12.30 – 13.00 จุดนัดพบอมก๋อย เก็บสัมภาระที่ห้องสมุดประชาชนฯ หรือ อาคารหน้าศูนย์ ICT
13.30 – 14.00 แนะพื้นที่ แนะนำตัว อาสาสมัครทำความรู้จักกัน
14.00 – 17.30 เดินทางเข้าพื้นที่ จากอำเภออมก๋อย 50 กิโลเมตร 
17.30 – 19.30 อาหารเย็นร่วมด้วยช่วยกันทำ/ทานข้าวกับเจ้าบ้าน/ทำความรู้จักเด็ก ๆ และเจ้าบ้าน

วันที่ 2 ของกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตและชุมชน 
06.30 – 08.30 อาหารเช้า/เที่ยวชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย
09.00 – 15.30 เดินเท้าไปน้ำตกแม่ฮอง (อาหารเที่ยงเตรียมไป)
16.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 ประชุมเตรียมกิจกรรมวันเด็ก

วันที่ 3 ของกิจกรรม 
08.00 – 15.00 จัดกิจกรรมวันเด็กเด็กดอย 
15.00 – 17.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 ประชุมสรุปกิจกรรม

วันที่ 4 ของกิจกรรม วันแห่งการร่ำลาอาลัย 
07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ/ลาเจ้าบ้านเด็ก 
08.00 – 13.00 เดินทางออกจากหมู่บ้าน โดยรถที่เตรียมไว้
13.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน (บริการตัวเอง)
14.00 ส่งครูอาสาขึ้นรถเมล์โดยสารเพื่อไปอำเภอฮอด/เชียงใหม่/เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

สรุปกิจกรรมดังนี้
วันที่ 1 ครูอาสาเดินทางถึงอำเภออมก๋อย แนะนำตัวและพื้นที่
วันที่ 2 วันแห่งการให้ด้วยการเป็นครู ทำกิจกรรมและพัฒนาศูนย์การเรียนฯ
วันที่ 3 เรียนรู้วิถีชีวิตและชุมชน
วันที่ 4 วันแห่งการร่ำลาอาลัย เดินทางออกจากหมู่บ้าน เวลา 08.00 น.

ตารางกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา ระยะทาง และสภาพดินฟ้าอากาศ

  • ตุลาคม – มกราคม (ปลายฝน-ฤดูหนาว) ช่วงเวลาที่เหมาะเข้าพื้นที่สะดวกที่สุด
  • กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม (ฤดูแล้ง) เข้าพื้นที่ได้บางหมู่บ้านน้ำน้อย ถนนเป็นฝุ่น
  • มิถุนายน – กันยายน (ฤดูฝน) การเดินทางเข้าพื้นที่ลำบาก

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา (รวมภาพกิจกรรม 4DekDoi)

ภาพสวย ๆ บนดอย

 

หมายเหตุ

  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม กรณีมีครูอาสาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยว่า 10 ท่าน
  • เนื่องจากค่าจ้างรถเข้าออกพื้นที่เที่ยวละ 4,500-5,000 บาท
  • เราไม่ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้/หรืองบประมาณมาจ่ายให้ผู้จัดหรือทีมงาน


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.