Visit hill tribe children
กิจกรรมการรวมตัวอาสาพัฒนาเด็กดอย

การจัดกิจกรรมที่ 4DekDoi จัดกิจกรรมครูอาสาฯ บางท่าน บางคณะ ไม่สะดวกเข้าร่วมหรือว่างไม่ตรงกัน ทำให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๆ ที่อยากเข้ามาแบ่งปัน แชร์ความคิด มอบสิ่งดี ๆ ให้กับน้อง ๆ เด็กดอย ท่านสามารถรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มาทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ การเดินทางมี 2 วิธี

 • มีรถยนต์มาเอง ควรเป็นรถยนต์แบบ 4WD เคยลุยหรือพร้อมลุยในสถานที่ทรหดที่ท่านจะนึกภาพออก
 • ไม่มีรถยนต์มาเอง ต้องจ้างรถในพื้นที่ ท่านจะต้องกันประมาณ 5-10 คน เพื่อจะได้หารเฉลี่ยค่าจ้างเหมารถ การจ้างเหมาแต่ละเที่ยวจะขึ้นอยู่กับระยะทาง และสภาพถนน โดยปกติราคาจะอยู่ที่ 3,500-5,000 บาท (รับ-ส่งที่อำเภออมก๋อย)

สถานที่

 • สามารถเลือกสถานที่/หมู่บ้านเป้าหมาย ตามความต้องการได้
 • สามารถระบุความยากง่ายของการเดินทางได้ ระยะทางจากตัวอำเภอมีตั้งแต่ 8 กม. ถึง 80 กม.
 • สามารถระบุจำนวนนักเรียนที่ต้องการทำกิจกรรม ขึ้นอยู่กับกลุ่มออาสา (แอดมินเสนอหมู่บ้านให้อาสาสมัครเป็นผู้เลือก)

ระยะเวลาที่เหมาะสม

 •  ตุลาคม – มกราคม (ฤดูหนาว) ระยะเวลาที่เหมาะสมและเข้าพื้นที่สะดวกที่สุด
 •  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม (ฤดูแล้ง) เข้าพื้นที่ได้บางหมู่บ้านน้ำน้อย ถนนเป็นฝุ่น
 •  มิถุนายน – กันยายน (ฤดูฝน) การเดินทางเข้าพื้นที่ลำบากมาก-มากที่สุด

ค่าใช้จ่าย (ที่ท่านต้องเตรียม)

 • ค่าอาหาร / น้ำดื่ม (อาหารแห้งและสด ซื้อได้ที่ตัวอำเภออมก๋อยก่อนขึ้นดอย)
 • ค่าจ้างเหมารถ (กรณีไม่มีรถมาเอง)

สถานที่พัก

 • พักกับศูนย์การเรียนฯ สะดวกที่สุด เพราะมีความเป็นส่วนตัว เฉพาะคณะที่มากันเอง
 • พักกับชาวบ้านแบบ Home Stay พักร่วมกับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

ของที่สามารถนำติดมือมาฝากเด็ก ๆ บนดอย

 • นม / ขนมที่มีประโยชน์ (โดยปกติเด็ก ๆ ไม่ค่อยได้กินขนม บางหมู่บ้านไม่มีร้านค้า)
 • รองเท้าบูต / รองเท้าแตะ / เสื้อผ้าเด็ก
 • เครื่องเขียน / แบบเรียน / สื่อโปสเตอร์
 • ยาสามัญประจำบ้าน / ยาใส่แผล /ยาอื่น ๆ
 • ของใช้ส่วนตัวประเภท สบู่ / ยาสีฟัน / แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.