เด็กชายลาพอ วลีคม

วันหยุดของคุณในหนึ่งปีมีกี่วัน วันหยุดแต่ละวันคุณใช้ไปกับการทำอะไร ลองใหม่ดูไหม

ใช้วันหยุด ลาพักร้อนมาสอนเด็กดอย กิจกรรมสร้างคุณค่าให้วันหยุดในคราวหน้าของคุณ

ครู อาชีพที่ใฝ่ฝันของหลาย ๆ คน แต่ด้วยถนนวิถีชีวิตและตามความจำเป็นของแต่ละคน ย่อมมีทางเดินแตกต่างกันออกไป หากมีโอกาสสักครั้งในการออกขอตามหาความฝันให้เป็นจริง ค้นหาตัวเองกับสิ่งที่เราเคยฝันไว้

หลักการ

การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย แถบจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ที่มีชนเผ่าต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่สูง สำหรับอำเภออมก๋อย มีกศน.อำเภอ รับผิดชอบในการส่งครูอาสาสมัครเข้าไปประจำพื้นที่ ศูนย์การเรียนละ 1-2 คน ซึ่งต้องรับภาระหนักในการจัดกระบวนการเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนไม่ทั่วถึง ชุมชนตั้งอยู่ในเขตป่าเขาห่างไกล ทำให้นักเรียนไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทำให้ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ไม่ค่อยมีโอกาสในการติดต่อสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์ กับผู้คนภายนอกชุมชน

เป้าหมายและ วัตถุประสงค์

100_5868_resizeเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้และเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีความความมั่นใจ ในการใช้ภาษาไทยเด็ก ๆ บนดอย

ด้านอาสาสมัคร เป็นการเปิดโอกาสให้คนวัยหนุ่มสาว และผู้มีหัวใจรักในการทำงานอาสา เคยฝันว่าอยากเป็นครู อยากเรียนรู้วิถีชีวิตครูดอย (ไม่ จำเป็นต้องเป็นครูจริงๆ) ต้องการทำงานเพื่อสังคม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้วยหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางทำกิจกรรมต่าง ๆ บ่อยมากนัก การจัดกิจกรรมครูอาสา นอกจากจะได้ทำงานเพื่อสังคม ด้วยการเข้ามาเป็นครูอาสาสมัครทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ แล้ว ยังได้มีโอกาสได้พักผ่อนท่องเที่ยว ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน เติมพลังเพื่อจะกลับไปทำงาน พร้อมกับเรื่องเล่าดี ๆ จากบนดอย

คุณสมบัติอาสาสมัคร 
มีหัวใจอาสา รักการทำกิจกรรมกับเด็ก เคยฝันว่าโตขึ้นจะเป็นครู ครูอาสาต้องเตรียมตัวสอนมาโดย ไม่จำกัดสาขาวิชา ความถนัด ไม่ว่าจะเป็น วาดรูป ร้องเพลง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แต่งกลอน เล่มเกมส์กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กชาวเขา ถ้ามีหนังสือหรือสื่อดี ๆ จะเตรียมมาฝาก100_6421_resizeน้อง ๆ ก็ยิ่งดี อาจจะมีของติดมือเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากน้อง ๆ พวกดินสอ สมุด ปากกา ยางลบ กบเหลาดินสอ สีเทียน/สีน้ำ หรือรางวัลที่พี่ ๆ คิดจะให้น้อง ๆ

อาสาสมัคร ต้องเป็นคนอยู่ง่าย กินง่าย เพราะต้องพักอยู่กับชาวบ้าน พักบ้านนักเรียน บางหมู่บ้านที่ทำกิจกรรม ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้ไฟฟ้าจากระบบ Solar cell/Battery น้ำใช้เป็นน้ำจากประปาภูเขา การคมนาคมบางพื้นที่ไม่สะดวกในฤดูฝน สภาพอากาศ เริ่มหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ถ้าฝนไม่ตกอากาศร้อนมากในตอนกลางวัน เดือนมิถุนายน-มกราคม เป็นฤดูฝน พื้นที่ป่าจะเป็นสีเขียวชะอุ่ม ร่มรื่น

101_3640_resizeโครงการอาสาลาพักร้อนมาสอนเด็กดอยเป็นการแบ่งปัน การเสียสละเวลาจากพี่ ๆ ผู้มีใจอาสาจากบุคคลภายนอก เข้ามาทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ น้อง ๆ ชาวเขาชนเผ่า เป็นการใช้วันลาหยุดพักร้อน มาทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ชาวเขา คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งแต่งกายด้วยชุดที่เป็นเอกลักษณ์ อาศัยอยู่จังหวัดในทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ 

อาสาเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต สร้างความคุ้นเคย จัดกิจกรรมให้เกิดคุ้นเคย เป็นเพื่อน เป็นพี่ และเป็นครู ของเด็ก ๆ ให้เขากล้าที่จะสื่อสาร กล้าแสดงออก มีความภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทย และเป็นคนไทย ถึงแม้บางส่วนจะยังไม่ได้สัญชาติไทย

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.