ขั้นตอนการเตรียมตัวและโอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม

เตรียมตัวอย่างไร

 • เปิดใจให้กว้าง พร้อมหัวใจอาสา และรอยยิ้มกับการเป็นครูสอนเด็กดอย
 • เตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม เพราะระหว่างกิจกรรมอาจจะต้องเดิน เดิน และเดิน
 • เตรียมของใช้ส่วนตัว
  • เสื้อกันหนาว ถุงนอน/ผ้าห่ม แผ่นรองปูนอน (ตามสภาพอากาศแต่ละฤดู)
  • รองเท้าที่ใส่สบาย/เดินง่าย (งดเว้นรองเท้าแฟชั่น)
  • ยาทากันยุง/ยารักษาแมลงสัตว์กัดต่อย
  • ไฟฉาย/ไฟแบตเตอรี่
  • ยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
  • ฤดูฝน-เตรียมเพิ่ม เสื้อกันฝน-ร่วม ยาทากันแมลงสัตว์กัด/ต่อย (ยุง/ริ้น/ตัวคุ่น)
 • เตรียมใจ ฝึกอยู่ง่าย กินง่าย เพราะต้องพักอยู่กับชาวบ้าน พักบ้านนักเรียน
 • เตรียมของสำหรับจัดกิจกรรม-ตามความถนัด เช่น
  • สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กบเหลาดินสอ สีเทียน
  • หนังสือวาดรูป ภาพวาดระบายสี
  • หนังสืออ่านเล่น, นิทานสอนใจ, ภาษาอังกฤษอ่านง่าย

ต้องทำอะไรบ้าง

 • กิจกรรมการสอน ไม่ว่าจะเป็น วาดรูป ร้องเพลง เล่นเกม
 • กิจกรรมสนุก ๆ มาเล่นกับเด็ก ๆ หรือกิจกรรมกลุ่ม
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ฝึกให้เด็กด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • ทำกิจกรรมให้เด็กกล้าแสดงออก คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการใช้ชีวิต 
 • กิจกรรมพัฒนาชุมชนและศูนย์การเรียน ตามความต้องการของชุมชน

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม

 1. 4dekdoi_fundหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว
 2. โอนเงินค่าลงทะเบียน (กิจกรรมค่ายอาสา)
  • ค่าลงทะเบียนจำนวนเงิน 2,000 บาท
  • ธนาคารออมสิน สาขาอมก๋อย
  • บัญชีเลขที่ 0-200-507777-86
  • ชื่อบัญชี “นายสุวรรณ พุฒพันธ์ (กองทุนเด็กดอย)”
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง กล่องข้อความ 4DekDoi

(กรณีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลที่ตั้งค่าความละเอียดสูง ขอความกรุณาปรับลดขนาดภาพก่อนส่งนะครับ ) 😀

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
 • กรณีไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมในรอบที่ยืนยัน ได้รับสิทธิ์ เลื่อนการเข้าร่วมกิจกรรมรอบถัดไปได้
 • กรณียกเลิกกิจกรรม จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางหน้าเพจ  (ไม่น้อยกว่า  30 วัน จะได้รับเงินคืน)
 • เงินค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาทเป็นค่าอาหารและค่าจ้างเหมารถรับส่งระหว่างทำกิจกรรม
 • 4DekDoi ไม่ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ หรือนำเงินรายได้มาจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากร
 • ค่าจ้างรถเข้าออกพื้นที่เที่ยวละ 5,000 ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล และความยากลำบากของพื้นที่
 • เดือนมิถุนายน – กันยายน อยู่ในช่วงฤดูฝน การเดินทางลำบาก ขึ้นได้บางพื้นที่/ไม่เหมาะจัดกิจกรรม

รายละเอียดอื่น ๆ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.