การเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ครูอาสาจะต้องเดินทางมาถึงอำเภออมก๋อย สามารถเลือกการเดินทางได้หลายรูปแบบ ผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางปรับอา100_7705-vert_resizeกาศ หากไม่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่อไปที่อื่น ควรซื้อบัตรโดยสารชนิดไป-กลับ เพื่อยืนยันว่ามีที่นั่งโดยสารกลับแน่นอนและประหยัดค่าใช้จ่าย

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ผ่าน อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก อำเภอเถิน (จังหวัดลำปาง) ทางหลวงสาย 106 (เถิน ลี้ ฮอด) อำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน) ทางหลวง 1103 อำเภอดอยเต่า (จังหวัดเชียงใหม่)  อำเภอฮอด ถึงสามแยกอำเภอฮอดให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 108  ผ่านอุทยานออบหลวง จุดตรวจบ่อหลวง บ้านกิ่วลมระยะทาง 39 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายที่บ้านกิ่วลมไปอำเภออมก๋อยทางหลวง 1099 ระยะทาง 50 กิโลเมตร รวมระยะทางจากฮอด-อมก๋อยประมาณ 90 กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถไฟและเครื่องบิน เมื่อมาถึงเชียงใหม่แล้วให้ศึกษาวิธีการเดินทางโดยรถเมล์โดยสารจากสถานีช้างเผือกด้านล่าง (เชียงใหม่-ฮอด-อมก๋อย)

รถโดยสารประจำทาง

 • บริษัท ขนส่ง จำกัด เส้นทางกรุงเทพฯ-จอมทอง (ผ่านตาก-เถิน-ลี้-ฮอด-จอมทอง)
  • รอบ 18.00 น (ป.2)
  • รอบ 21.00 น. (ป.1)
 • บริษัท สมบัติทัวร์  เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

การจองตั๋วรถทัวร์โดยสารเดินทางกลับกรุงเทพฯ เวลารถออกดังต่อไปนี้

 1. รถ ปอ.1 แม่สะเรียง 15.00 น. ถึงฮอด 17.00 น. (522 บาท ข้อมูลปี 2556)
 2. รถ ปอ.2 แม่สะเรียง 16.00 น. ถึงฮอด 18.00 น.
 3. รถ ปอ.1 แม่สะเรียง 18.00 น. ถึงฮอด 20.00 น.
 4. รถ ปอ.1 แม่สะเรียง 19.00 น. ถึงฮอด 21.00 น.
 5. รถVIP แม่สะเรียง 19.30 น. ถึงฮอด 21.30 น.

IMG_0816_resizeท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเมื่อลงรถทัวร์ที่อำเภอฮอดแล้ว สามารถต่อรถสองแถวสีฟ้าหรือรถเมล์สีฟ้าเข้าไปอำเภออมก๋อยรอบเวลาไม่ควรเกิน 10.30 น. จุดที่ลงจากรถทัวร์แล้วทางด้านซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารตามสั่ง ทางด้านขวามือฝั่งตรงข้ามจะเป็นบริษัทรถทัวร์ สมบัติทัวร์สาขาอำเภอฮอด (สามารถกินข้าวเช้า ได้ที่นี่ก่อนเดินทางต่อมาอำเภออมก๋อย)

การเดินทางต่อเมื่อลงจากรถทัวร์โดยสารปรับอากาศที่อำเภอฮอด ตรงสามแยกหอนาฬิกา อำเภอฮอดจะมีถนนไปเส้นทางเดียวกันคือไปอำเภออมก๋อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน ระยะทางจากอำเภอฮอดถึงอำเภออมก๋อย 90 กิโลเมตร สามารถเดินทางต่อด้วยรถโดยสารสองแถวสีฟ้า

การเดินทางจากอำเภอฮอด มีรถสองแถวสีฟ้าวิ่งจากอำเภอฮอด-อำเภออมก๋อย (ค่าโดยสาร 90 บาท)  มีรถออกจากอำเภอฮอดตั้งแต่เวลา 07.30 เป็นต้นไป ทุกชั่วโมง ถึงเวลา 12.30 น วันละประมาณ 6 เที่ยว

การเดินทาง

เชียงใหม่-ฮอด-อมก๋อย

100_7710_resizeสำหรับท่านที่เดินทางจากจังหวัดอื่น (ขอนแก่น-ระยอง-ชลบุรี) เมื่อลงรถทัวร์ที่สถานีอาเขต ท่านจะต้องต่อรถสองแถวสีแดงไปสถานีช้างเผือก (ค่าโดยสาร 20 บาท)  เพื่อต่อรถเมล์มาที่อำเภออมก๋อยอีกต่อหนึ่ง (ให้ทันในรอบเวลา 07.50) มีรถออกจากเชียงใหม่-ฮอด ทุก 30 นาที

ถเมล์โดยสารสีฟ้าที่วิ่งจากสถานีขนส่งช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ -อำเภออมก๋อย (ค่าโดยสาร 113 บาท) มีรถมาอมก๋อยมีวันละ 2 รอบคือ 

  • รอบเช้า ออกจากสถานีช้างเผือก 07.50
  • ออกจาก สถานีประตูเชียงใหม่ 08.20 ผ่านฮอด 10.30 ถึงอมก๋อย 12.30 น.
  • รอบบ่าย ออกจากสถานีช้างเผือก 13.30
  • ออกจากสถานีประตูเชียงใหม่ 14.00 ผ่านฮอด 16.00 ถึงอมก๋อย 18.00 น.
 • รถตู้ จากเชียงใหม่-อมก๋อย รถออกที่สี่แยกประตูหายยา
  • รถตู้เข้าอมก๋อย
   • ออกจากเชียงใหม่ 05.00 ถึงอมก๋อย 08.00
   • รถตู้อ้ายเสริฐ 089-559-6486
   • รถตู้อ้ายเจ 093-271-7859
   • รถตู้อ้ายศักดิ์ 089-8387874
   • รถตู้ลุงแดง 084-369-9477
   • รถตู้ต้องจอง/ไม่จองอาจไม่ได้ขึ้น

การเดินทางจากอำเภอฮอดมาอมก๋อย จะใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ

ครูอาสาจะต้องเดินทางมากับรถสองแถวสีฟ้า หรือรถเมล์ที่ผ่านอำเภอฮอดในรอบเวลา 10.30 เพื่อให้มาถึงอมก๋อยในเวลา 13.00 น. เพื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ด้วยรถกระบะ 4WD ที่จัดเตรียมไว้ให้ในเวลา 14.00 น. และจะเข้าถึงหมู่บ้านเวลาประมาณ 17.00 น.

การเดินทางล่วงหน้าเพื่อค้างแรมในเมืองเชียงใหม่หรืออมก๋อย

 • กรณีพักค้างแรมในเชียงใหม่
  • ที่พัก หอพักแจ่งหัวลิน  (ต้องโทรจองก่อนรับเฉพาะคนโทรจองเท่านั้น)
   • โทร 083-3237809, 086-4314644, 080-7927665
   • ห้องพัดลม คนละ 90 บาท นอนได้ 4 คน (นอนคนเดียวจ่าย 90 บาท)
   • ห้องแอร์ ห้องละ 350 บาท นอนได้ 4 คน (นอนคนเดียวจ่าย 350 บาท)
  • รถตู้เข้าอมก๋อย (ออกจากเชียงใหม่ 05.00 ถึงอมก๋อย 08.00) (รถตู้ต้องจองครับไม่จองอาจไม่ได้ขึ้น)
   • รถตู้อ้ายเสริฐ 089-559-6486
   • รถตู้อ้ายเจ 093-271-7859
   • รถตู้ลุงแดง 084-369-9477
 • กรณีมาพักค้างแรมที่อมก่อย

จุดนัดพบครูอาสาที่อำเภออมก๋อย

assembly pointเมื่อเดินทางถึงอำเภออมก๋อยแล้ว หรือลงรถโดยสารประจำทางที่หน้าตลาดอำเภออมก๋อย ให้เก็บสัมภาระ ที่ศาลาข้างศูนย์ ICT ครูอาสาใช้บริการห้องน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ที่ห้องน้ำหลังศูนย์ ICT, และหลังห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย ที่อยู่ด้านหลังตลาด

คณะครูอาสาร่วมฟังบรรยายสรุปแนะนำพื้นที่ 13.30-14.00 น.

จุดนัดพบครูอาสาที่อำเภอแม่สะเรียง

 • 08.00 ลงรถทัวร์สถานีขนส่งแม่สะเรียง/อาหารเช้าตามอัธยาศัย
 • 09.00 แนะนำพื้นที่จัดกิจกรรม / ซื้อของเพิ่มเติม
 • 11.00 ออกเดินทางจากแม่สะเรียงเข้าพื้นที่

เผื่อไว้ถ้าพลาดไม่ทันรถ

100_7693-vert_resize

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.