• บัญชีค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษานักเรียนบ้านไกล
    • ปีการศึกษา 2562 จำนวน 19 คน (พักบ้านตนเอง 2 คน)
    • ปีการศึกษา 2561 จำนวน 17 คน (พักบ้านตนเอง 1 คน)
    • ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน (พักบ้าน 1 คน)
    • ปีการศึกษา 2559 จำนวน 23 คน (พักบ้าน 1 คน)
    • ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน (พักบ้าน 3 คน)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.