คุณสมบัติของครูอาสา-อาสาสมัคร

 • มีฝันเล็ก ๆ อยากเป็นครู/ครูดอย
 • มีหัวใจอาสาพร้อมจะออกแรงแบ่งปันกับเด็กและชุมชน
 • มีรอยยิ้มพร้อมแจกจ่ายเป็นความสุขให้เด็กและชุมชน
 • ไม่จำเป็นต้องจบด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
 • ไม่มีการคัดเลือก ทุกคนเข้าร่วมโดยการยืนยันร่วมกิจกรรม (โอนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)
 • กรณีไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมในรอบที่ยืนยัน เลื่อนการเข้าร่วมกิจกรรมรอบถัดไปได้
 • กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอยกเลิก จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางกล่องข้อความหน้าเพจ ไม่น้อยกว่า  30 วัน (คืนเงินลงทะเบียน)
 • กรณีผู้จัดยกเลิกด้วยเหตุสุดวิสัย คืนในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหาร/เครื่องครัว

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

การลงทะเบียนหน้าเว็บ หากรายชื่อยังไม่ขึ้น กรุณารอ 3-5 นาที ไม่ต้องลงซ้ำ

 • จัดกิจกรรม/เปิดลงทะเบียน หลังฤดูฝนเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
 • ครูอาสาลาพักร้อนมาสอนเด็กดอย-ปลายฝนต้นหนาวเกี่ยวข้าวดอย 2562
  • เปิดลงทะเบียน วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562 (รายชื่อลงทะเบียน)
  • ณ หมู่บ้านแม่ฮองกลาง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
  • ค่าลงทะเบียน 1,500
  • โอนเงินยืนยัน บัญชีธนาคารออมสิน/สาขาอมก๋อย
  • เลขที่บัญชี 0-200-507777-86
  • ชื่อบัญชี “นายสุวรรณ พุฒพันธ์ (กองทุนเด็กดอย)”
 • ครูอาสาลาพักร้อนมาสอนเด็กดอย-วันเด็ก 2562-2563
  • วันที่ 10-13 มกราคม 2563
  • ณ หมู่บ้านแม่ฮองกลาง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
  • ค่าลงทะเบียน 1,500 (เป็นค่าจ้างเหมารถและค่าอาหารระหว่างทำกิจกรรมบนดอย)
   • โอนเงินยืนยัน บัญชีธนาคารออมสิน/สาขาอมก๋อย
   • เลขที่บัญชี 0-200-507777-86
   • ชื่อบัญชี “นายสุวรรณ พุฒพันธ์ (กองทุนเด็กดอย)”
  • ปิดลงทะเบียน / ตรวจสอบรายชื่อ / ปิดรับการโอนเงินยืนยัน
  • รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น (เนื่องจากฤดูฝนขึ้นดอยลำบาก)

กิจกรรมที่ผ่านมา

หมู่บ้านที่จัดกิจกรรมปี 56 – 60

 • หมู่บ้านห้วยแห้ง หมู่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง 20 หลังคาเรือน
  • เด็กวัยเรียน 22 คน
  • เดินทางจากอำเภออมก๋อย 45 กิโลเมตร (2.5 ชั่วโมง)
 • ข้อมูลชุมชนบ้านผาผึ้ง หมู่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก 12 หลังคาเรือน
  • เด็กวัยเรียน 12 คน
  • เดินทางจากอำเภออมก๋อย 50 กิโลเมตร (2.5 ชั่วโมง)
 • ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง 45 หลังคาเรือน
  • มีเด็กวัยเรียน 65 คน
  • เดินทางจากตัวอำเภออมก๋อย 78 กิโลเมตร (เดินทาง 4 ชั่วโมง)
  • เดินทางจากตัวอำเภออมก๋อย-แม่สะเรียง-สบเมย 165 กิโลเมตร (3-4 ชั่วโมง)
 • ข้อมูลชุมชนบ้านทีผะแหล่-ทีตะอึคี
  • เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง 34 ครัวเรือน
  • เด็กวัยเรียน 80 คน
  • เดินทางจากอำเภออมก๋อย 65 กม. จากอำเภอแม่สะเรียง 90 กม.
และ ตรวจสอบรายชื่อ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.