คุณสมบัติของครูอาสา-อาสาสมัคร

 • มีฝันเล็ก ๆ อยากเป็นครูครูดอย ลองเป็นครูสอนเด็กดอย
 • มีหัวใจอาสาพร้อมจะออกแรง/แบ่งปันกับเด็กและชุมชน
 • มีรอยยิ้มพร้อมแจกจ่ายเป็นความสุขให้เด็กและชุมชน
 • ไม่จำเป็นต้องจบด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
 • ไม่มีการคัดเลือก ทุกคนเข้าร่วมโดยการยืนยันร่วมกิจกรรม (โอนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)
 • กรณีไม่สามารถร่วมกิจกรรมในรอบที่ยืนยัน สามารถแจ้งเลื่อนเข้าร่วมในรอบถัดไปได้
 • กรณีไม่สามารถร่วมกิจกรรม ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน (คืนเงินลงทะเบียน)
 • กรณียกเลิกด้วยเหตุสุดวิสัย คืนในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหาร/เครื่องครัว
 • การจัดกิจกรรมเดือนตุลาคมเป็นต้นไป เนื่องจากฤดูฝนขึ้นดอยลำบากมาก

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

การลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บหากรายชื่อยังไม่ขึ้น ให้รอ 3-5 นาที ไม่ต้องลงซ้ำ

 • ครูอาสาลาพักร้อนมาสอนเด็กดอย-วันเด็ก 2563
  • วันที่ 10-13 มกราคม 2563 บ้านแม่ฮองกลาง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
  • ปิดลงทะเบียน / รายชื่อลงทะเบียนและยืนยัน / ปิดรับโอนเงินยืนยัน
  • ค่าลงทะเบียน 1,500 (เป็นค่าจ้างรถและค่าอาหารระหว่างทำกิจกรรมบนดอย)
   • โอนเงินยืนยัน บัญชีธนาคารออมสิน/สาขาอมก๋อย
   • เลขที่บัญชี 0-200-507777-86
   • ชื่อบัญชี “นายสุวรรณ พุฒพันธ์ (กองทุนเด็กดอย)”
   • ส่งหลักฐานการโอนหน้าเพจ 4DekDoi
  • รับจำนวนจำกัด 30 คน

กิจกรรมที่ผ่านมา

หมู่บ้านที่จัดกิจกรรมปี 56 – 63

 • หมู่บ้านห้วยแห้ง หมู่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง 20 หลังคาเรือน
  • เด็กวัยเรียน 22 คน
  • เดินทางจากอำเภออมก๋อย 45 กิโลเมตร (2.5 ชั่วโมง)
 • ข้อมูลชุมชนบ้านผาผึ้ง หมู่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก 12 หลังคาเรือน
  • เด็กวัยเรียน 12 คน
  • เดินทางจากอำเภออมก๋อย 50 กิโลเมตร (2.5 ชั่วโมง)
 • ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง 45 หลังคาเรือน
  • มีเด็กวัยเรียน 65 คน
  • เดินทางจากตัวอำเภออมก๋อย 78 กิโลเมตร (เดินทาง 4 ชั่วโมง)
  • เดินทางจากตัวอำเภออมก๋อย-แม่สะเรียง-สบเมย 165 กิโลเมตร (3-4 ชั่วโมง)
 • ข้อมูลชุมชนบ้านทีผะแหล่-ทีตะอึคี
  • เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง 34 ครัวเรือน
  • เด็กวัยเรียน 80 คน
  • เดินทางจากอำเภออมก๋อย 65 กม. จากอำเภอแม่สะเรียง 90 กม.
และ ตรวจสอบรายชื่อ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.