คุณสมบัติของครูอาสา-อาสาสมัคร

 • มีฝันเล็ก ๆ อยากเป็นครูครูดอย ลองเป็นครูสอนเด็กดอย
 • มีหัวใจอาสาพร้อมจะออกแรง/แบ่งปันกับเด็กและชุมชน
 • มีรอยยิ้มพร้อมแจกจ่ายเป็นความสุขให้เด็กและชุมชน
 • ไม่จำเป็นต้องจบด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
 • ไม่มีการคัดเลือก ทุกคนเข้าร่วมโดยการยืนยันร่วมกิจกรรม (โอนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)
 • เงื่อนไขการยกเลิก กรณีไม่สามารถร่วมกิจกรรมในรอบที่ยืนยัน
  • สามารถแจ้งเลื่อนเข้าร่วมในรอบถัดไปได้ 1 ครั้ง ก่อนกิจกรรม 15 วัน
  • กรณียกเลิกไม่สามารถร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (คืนเงินลงทะเบียน)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน
 • กรณีเพจยกเลิกด้วยเหตุสุดวิสัย คืนในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหาร/เครื่องครัว
 • การจัดกิจกรรมเดือนตุลาคมเป็นต้นไป เนื่องจากฤดูฝนขึ้นดอยลำบากมาก

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

การลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บหากรายชื่อยังไม่ขึ้น ให้รอ 3-5 นาที ไม่ต้องลงซ้ำ

 • ครูอาสาลาพักร้อนมาสอนเด็กดอย-วันเด็ก 2566
  • วันที่ 12-15 มกราคม 2566 บ้านแม่ฮองกลาง อำเภออมก๋อย
  • เปิดลงทะเบียน / รายชื่อลงทะเบียนและยืนยัน / เปิดรับโอนเงินยืนยัน
  • ค่าลงทะเบียน 2,000 (เป็นค่าจ้างรถและค่าอาหารระหว่างทำกิจกรรมบนดอย)
   • ค่าลงทะเบียนเป็นค่าจ้างรถและค่าอาหารระหว่างทำกิจกรรมบนดอย
   • ค่าลงทะเบียนรวมประกันอุบัติเหตุ ระหว่างทำกิจกรรม
   • การโอนเงินยืนยัน บัญชีธนาคารออมสิน/สาขาอมก๋อย
   • เลขที่บัญชี 0-200-507777-86 (พร้อมเพย์ 0821941180)
   • ชื่อบัญชี “นายสุวรรณ พุฒพันธ์ (กองทุนเด็กดอย)”
   • ส่งหลักฐานการโอนหน้าเพจ 4DekDoi
  • รับอาสาสมัครจำนวน 20 คน

กิจกรรมที่ผ่านมา

หมู่บ้านที่จัดกิจกรรมปี 2566

 • บ้านแม่ฮองกลาง หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง 50 หลังคาเรือน
  • มีเด็กวัยเรียน 75 คน
  • เดินทางจากตัวอำเภออมก๋อย 78 กิโลเมตร (เดินทาง 3-4 ชั่วโมง)
  • เดินทางจากตัวอำเภออมก๋อย-แม่สะเรียง-สบเมย 165 กิโลเมตร (3-4 ชั่วโมง)
 • บ้านห้วยแห้ง หมู่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง 20 หลังคาเรือน
  • เด็กวัยเรียน 18 คน
  • เดินทางจากอำเภออมก๋อย 45 กิโลเมตร (2.5-3 ชั่วโมง)
 • ชุมชนบ้านผาผึ้ง หมู่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก 12 หลังคาเรือน
  • เด็กวัยเรียน 12 คน
  • เดินทางจากอำเภออมก๋อย 50 กิโลเมตร (2.5 ชั่วโมง)กอำเภอแม่สะเรียง 90 กม.
และ ตรวจสอบรายชื่อ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.